Informazio Legala

Identifikazio-datuak:

Irunero Aldizkaria ISSN: 1134-0606
Lege gordailua: SS-230-94
Joseba Arozena eta Unai Oiartzun

Argitaratzailea: 837 Comunicación y Publicidad S.L. I.F.K. B-75144790 Egoitza soziala: Letxunborro Hiribidea 100, 2 eskubi, 20305 Irun.

Bertako edukiak eta diseinuak jabetza intelektualeko legeek babestuta daude.

Web gune honetan erabiltzen diren izendapeneko markak, grafikoak eta mistoak, erregistratuak daude. Jabetza industrialeko legeek horien ez-legezko erabilera debekatzen dute. Ezingo da berorietako edukia kopiatu, ezta erreproduzitu ere, ezta iturria adierazten den kasuetan ere, nolatan Bankoak ez duen horretarako idatzizko baimenik ematen.

837 enpresa beretzat gordetzen du web honetako edukiak aldatu eta ezabatzeko eskubidea, eta baita berorietara sartzeko aukera murriztekoa ere.

Erabiltzaileak web gune honetan dagoen informazioa bere erantzukizun propioarekin erabiliko du, bertako orrialdeetan agertzen den eguneratze-dataren berri izanez gainera.

Beste web batzuetarako estekak (link-ak) informazio hutsekoak dira. 837 ez du inolako ardura edo erantzukizunik hartzen, horietan egin daitezkeen edukiak direla-eta.

Web honetako orrialde batzuek, beren eduki edo funtzionalitate bereziei buruzko abisu legal espezifikoak eduki ditzakete. Kasu horietan, abisu horiek irakurtzea gomendatzen zaie orrialde horietako erabiltzaileei.

Erabiltzaileak arreta bereziarekin irakurri beharko ditu orrialde hauetan segurtasuneko neurrien inguruan ematen diren abisu eta informazio guzti-guztiak, horien edukiaz jabetu beharko du eta sistemaren erabilera iruzurtiari aurre hartzeko eta hori baztertzeko emandako jarduera edo gomendio guztiak jarraitu beharko ditu.