KONTAKTUA

 

IRUNERO

 

Erredakzioa eta maketazioa: Ainara Berges eta Joseba Arozena

Euskara zuzentzailea: Ainara Berges

Publizitatea: Joseba Arozena, Amaia Terrazas eta Ion Otxoa

Diseinuaren eraberritzea: Andrea Gomez

Argitaratzailea: 837 comunicación y publicidad SL

Emaila: jarozena@irunero.eus; erredakzioa@irunero.eus