KONTAKTUA

 

IRUNERO

 

Erredakzioa: Ainara Berges

Maketazioa: Maialen Sayans

Publizitatea: Joseba Arozena, Amaia Terrazas eta Ion Otxoa

Diseinuaren eraberritzea: Maialen Sayans

Argitaratzailea: 837 comunicación y publicidad SL

Helbide elektronikoa: erredakzioa@irunero.eus; jarozena@irunero.eus