KONTAKTUA

 

IRUNERO

 

Erredakzioa eta maketazioa: Unai Oiartzun eta Joseba Arozena

Euskara zuzentzailea: Unai Oiartzun

Publizitatea: Sonia Garcia Olazabal, Amaia terrazas eta Ion Otxoa

Diseinuaren eraberritzea: Andrea Gomez

Argitaratzailea: 837 comunicación y publicidad SL

Emaila: jarozena@irunero.eus; erredakzioa@irunero.eus