2022an zehar 284 jarduera egin ziren Ficoban

2022an zehar 284 jarduera egin ziren Ficoban

2022an Ficoban jarduerak guztiz berreskuratu dira, pandemiaren ondoren. Parametro guztiak igo dira. 2022an zehar, 284 jarduera egin dira, eta igoera % 19koa izan da, aurreko ekitaldiarekin alderatuta. Bisitariak 142.188 izan dira, hau da, 2021ean baino %69 gehiago. Jarduera horren guztiaren...
read more